cet cet cet
שלום אורח
 
התחבר
 
נא להמתין...
0:1:14
וידאו
מתיה קם | מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית
סרטון המתעד ברכת כוהנים בבית הכנסת בתפילת שחרית של חול, ומציג את פסוקי הברכה המקראית (במדבר ו, 24 – 26).
צפיות: 2734
|
דרוג  (2)
0:0:56
וידאו
מתייה קם | מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית
סרטון המתעד אמירת קדיש בבית הקברות, בליווי מילות התפילה (מרביתן בארמית).
תגיות:  קדיש
צפיות: 3099
|
דרוג  (1)
0:1:49
וידאו
מתיה קם | מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית
על מושג התפילה כתופעה כלל אנושית ועל התופעה היהודית, הסידור - שבין דפיו מקופלים קורות עם ישראל מימי החורבן ועד ימינו אלה - מפי פרופ' אביגדור שנאן.
תגיות:  סידור התפילה
צפיות: 3150
|
דרוג  (0)
0:2:44
וידאו
מתיה קם | מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית
סרטון העוסק בבחירה בתפילת חנה כדגם לתפילה המרכזית ביהדות (תפילת העמידה). ד"ר גילי זיוון מפרשת בחירה זו על רקע ייחודה של תפילה חנה, שנאמרה מלב שבור של עקרה – ונענתה.
צפיות: 2574
|
דרוג  (2)
0:2:15
וידאו
מתיה קם
סרטון המציג את חלקיה העיקריים של תפילת הבוקר – תפילת שחרית של חול, תוך ציון שמותיהם של חלקי התפילה המרכזיים ובליווי קטעי פסוקים מן התפילה.
צפיות: 2114
|
דרוג  (0)
 

© כל הזכויות שמורות למטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית
לצפייה תקינה באתר תוכלו לעיין ברשימת דפדפנים נתמכים ותוספים נדרשים